W uregulowaniu ustawowym przewidziano jednak pewneŻycie w wolnym Państwie nie oznacza jednak wolności totalnej. Wycinanie drzew na swojej działce obwarowane jest kilkoma zapisami prawnymi. W świetle polskiego prawa mimo że posiadamy prawo własności, nie możemy postępować całkowicie swobodnie w kwestii do drzew.

Prawo regulujące wycinkę drzew na własnej działce

Sytuację wycinki drzew na prywatnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde usunięcie drzewa może być dokonane po uiszczeniu stosownej opłaty i uzyskaniu pozwolenia w urzędzie miejskim albo gminy. Takie zezwolenie na wycinkę drzew wydaje wójt, burmistrz lub też prezydent miasta, np. Krakowa. Gdy na prywatnej nieruchomości znajdują się drzewa wpisane do rejestru zabytków, potrzebne jeszcze jest też pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niejednokrotnie wniosek to za mało do całkowitego załatwienia tej sprawy. Trzeba spełnić jeszcze wiele dodatkowych przesłanek, która związane są z dodatkowymi kosztami. Kwestie formalne mogą pochłonąć znaczną część czasu. Bez przejścia przez urzędowy rygor nie będzie można wyciąć bez konsekwencji drzew na własnej posesji. Swawola w tym obszarze jest surowo karana

W uregulowaniu ustawowym przewidziano jednak pewne odstępstwa od reguły. Zwolnione z konieczności posiadania zezwolenia na wycinkę drzew są takie oto podmioty:

- Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, będące własnością państwową

- Użytkownicy wieczyści

- Właściciele nieruchomości, które nie mają uregulowanego stanu prawnego

Jeśli właściciel nieruchomości uzyska zgodę wycinka drzew kraków 2022 https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ administracyjną na wycięcie drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do działań rekompensujących w postaci finansowej -stosowna opłata albo przeprowadzeniu nasadzeń zastępczych, lub też przesadzenia roślin w inne miejsce.

Najnowsze artykuły:

Top