Zarządcy nieruchomości które są własnością państwowąŻycie w wolnym Państwie nie oznacza jednak całkowitej https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ swawoli. Wycinanie drzew na swojej działce obarczone jest wieloma zapisami prawnymi. W świetle polskiego porządku prawnego mimo że posiadamy prawo własności, nie można postępować całkowicie swobodnie w odniesieniu do drzew.

Przepisy regulujące wycinkę drzew na własnej nieruchomości

Sytuację wycinki drzewostanu na prywatnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde usunięcie drzewa może odbyć się po uiszczeniu odpowiedniej opłaty i otrzymaniu pozwolenia w urzędzie miejskim albo gminy. Takie pozwolenie na wycięcie drzew wydaje wójt, burmistrz lub też prezydent miasta, np. Krakowa. Gdy na prywatnej posesji rosną drzewa zapisane w rejestrze zabytków, konieczne jeszcze jest też zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niejednokrotnie wniosek to za mało do zupełnego załatwienia tej sprawy. Trzeba spełnić jeszcze wiele dodatkowych wymogów, która wiążą się z dodatkowymi wydatkami. Kwestie które należy załatwić w urzędzie mogą pochłonąć znaczną część czasu. Bez przejścia przez urzędowy formalizm nie będzie można wyciąć bez problemów drzew na własnej posesji. Swawola w tym względzie jest surowo karana

W uregulowaniu ustawowym przewidziano jednak pewne odstępstwa od reguły. Zwolnione z konieczności posiadania pozwolenia na wycięcie drzew są następujące instytucje:

- Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, które są własnością państwową

- Użytkownicy wieczyści

- Posiadacze nieruchomości, które nie posiadają uregulowanego statusu prawnego

Jeśli posiadacz nieruchomości otrzyma zgodę administracyjną na wycinkę drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do zrekompensowania w postaci finansowej -odpowiednia opłata albo przeprowadzeniu nasadzeń zastępczych, lub też przesadzenia roślin w inne miejsce.

Komentarze: 2


noavatar.png
Kosek 2022-04-12

Obecnie prawie rok po ożenku pozostawili rodzicami nadzwyczajnej córki, tudzież po dwóch latkach synka.

noavatar.png
Dygas 2022-04-27

Stale na startu czerwca przyjeżdżali do nas na latko

Najnowsze artykuły:

Top